Αυτόματοι διακόπτες:

 1. Siemens
 2. ABB
 3. Telemecanique
Αυτόματων διακοπτών ισχύως

Αυτόματοι διακόπτες:

 1. Siemens
 2. ABB
 3. Telemecanique

Ελατήρια και κοκοράκια για όλους τους τύπους των ψυκτροθηκών.

Ελατηρίων ψυκτροθηκών (Δίχαλα - Φουρκέτες)

Ελατήρια και κοκοράκια για όλους τους τύπους των ψυκτροθηκών.

 

 1. Siemens
 2. ABB
 3. Telemecanique

Πριν και μετά την επισκευή

Επαφών για ρελέ και διακόπτες

 

 1. Siemens
 2. ABB
 3. Telemecanique

Πριν και μετά την επισκευή

Πριν και μετα την Επισκευή.

Επισκευή Μοτέρ

Πριν και μετα την Επισκευή.

Πριν και μετα την Επισκευή.

Επισκευή Ψυκτρογέφυρας

Πριν και μετα την Επισκευή.

Πριν και μετα την Επισκευή.

 

Επισκευή Ψυκτροθηκών

Πριν και μετα την Επισκευή.

 

Η  ηλεκτρική αντίσταση  ενός  αγωγού  είναι η δυσκολία (αντίσταση) που παρουσιάζεται στη διέλευση  ηλεκτρικού ρεύματος  δια μέσου ενός αγωγού. Η αντίθετη έννοια ονομάζεται  ηλεκτρική αγωγιμότητα , η οποία αναφέρεται στην ευκολία διέλευσης ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικές αντιστάσεις μπορούν να παραλληλιστούν με την ιδέα της  μηχανικής τριβής . Στο  Διεθνές σύστημα μονάδων (SI)  η μονάδα ηλεκτρικής αντίστασης μετριέται σε  Ωμ  (και συμβολίζεται με το ελληνικό γράμμα  Ω ), ενώ η ηλεκτρική αγωγιμότητας μετριέται σε μονάδα  siemens  (S).

Κατασκευή/Επισκευή παντός τύπου αντιστάσεων

Η ηλεκτρική αντίσταση ενός αγωγού είναι η δυσκολία (αντίσταση) που παρουσιάζεται στη διέλευση ηλεκτρικού ρεύματος δια μέσου ενός αγωγού. Η αντίθετη έννοια ονομάζεται ηλεκτρική αγωγιμότητα, η οποία αναφέρεται στην ευκολία διέλευσης ηλεκτρικού ρεύματος. Οι ηλεκτρικές αντιστάσεις μπορούν να παραλληλιστούν με την ιδέα της μηχανικήςτριβής. Στο Διεθνές σύστημα μονάδων (SI) η μονάδα ηλεκτρικής αντίστασης μετριέται σε Ωμ (και συμβολίζεται με το ελληνικό γράμμα Ω), ενώ η ηλεκτρική αγωγιμότητας μετριέται σε μονάδα siemens (S).

contactskits.gr logo